29 paź
Możliwość komentowania Prawdziwa obrona życia została wyłączona

2Polska prawica, kościół i ruchy obrońców życia uważają się za obrońców rodziny i normalności. Tymczasem liczne badania prowadzone w Europie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, a nawet w Azji wykazują, że zakaz aborcji, antykoncepcji i edukacji seksualnej nie oznacza, że dzieci w fazie prenatalnej są lepiej chronione. Wręcz przeciwnie – aborcja odbywa się w podziemiu. Nie ma specjalnego znaczenia pod względem bezpieczeństwa...

27 paź
Możliwość komentowania Prawdziwe cele ruchów obrony życia. została wyłączona

Przyglądając się działalności polskich ruchów obrony życia nie można oprzeć się wrażeniu, że coś tutaj nie gra. Charakterystyczną cechą polskich ruchów obrony życia jest sprzeciw wobec legalnej aborcji. Organizacje, które teoretycznie mają bronić życia poczętego nie zauważają podziemia aborcyjnego, uważają go za wymysł feministek, nie widzą ogłoszeń prasowych, turystyki aborcyjnej, czy holenderskich organizacji feministycznych oferujących aborcję przez internet. Nie podejmują żadnych działań na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu środkami wczesnoporonnymi. Retoryka tych ruchów jest doprawdy żałosna – mówią o zabijaniu...

26 paź
Możliwość komentowania Gigantyczny absurd – sprzeciw wobec badań prenatalnych została wyłączona

3Badania prenatalne i rozwój medycyny prenatalnej to jedno z największych osiągnięć medycyny w ostatnich 30 latach. Pozwalają na zdiagnozowanie zdrowia dziecka w okresie prenatalnym i na leczenie, w sytuacjach, w których jest to możliwe. Można leczyć dziecko przed narodzeniem. Polska jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o operacje prenatalne. Dzięki badaniom prenatalnym możliwe jest leczenie noworodka zaraz po porodzie i przygotowanie...

25 paź
Możliwość komentowania Zagrożenia rodziny według obrońców życia została wyłączona

Prawicowi obrońcy życia kreują się na obrońców naturalnej rodziny. Co to znaczy naturalna rodzina? Jest to rodzina złożona z matki, ojca i dzieci. W ich ideologii, aby rodzina była prawdziwa musi być spełniony jeden warunek – kobieta i mężczyzna muszą mieć ślub w obrządku religijnym i aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym. Inny model rodziny: ze ślubem cywilnym, bez ślubu, samotne rodzicielstwo, związek osób o tej samej płci jest wrogi rodzinie i niszczy ją. Obrońcy życia znani są ze sprzeciwu wobec konwencji antyprzemocowej, która ich zdaniem uderza w rodzinę, bo za źródło przemocy w rodzinie uznaje także tradycje związane...

24 paź
Możliwość komentowania Zagrożenia dla rodziny według socjologów. została wyłączona

4Nie jest specjalnym odkryciem fakt, że czynniki uznawane przez obrońców życia za zagrożenie dla rodziny, ni jak mają się do rzeczywistości. Ekonomiści, socjologowie i psychologowie wskazują na zupełnie inne obszary. Czynnikiem powodującym rozpad rodziny lub niechęć do jej zakładania jest brak pracy lub niskie zarobki. Powoduje to, że ludzie nie odczuwają bezpieczeństwa finansowego i boją się, że nie będzie ich stać na utrzymanie dzieci....

23 paź
Możliwość komentowania Prawny aspekt edukacji seksualnej została wyłączona

Ponton i kilka innych organizacji zajmujących się badaniem życia seksualnego i edukacją seksualną od lat prowadzą badania opinii publicznej dotyczące konieczności właściwej edukacji seksualnej w szkołach. Społeczeństwo, zarówno rodzice, jak i uczniowie chcą wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnej ze współczesną medycyną. Konieczność wprowadzenia edukacji seksualnej wynika obowiązującego prawa. „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży” zakłada przecież edukację seksualną. Polska przyjęła Powszechną Deklarację Praw Seksualnych, która w punkcie 9 i 10 zawiera zapis dotyczący edukacji...

21 paź
Możliwość komentowania Edukacja seksualna a wychowanie do życia w rodzinie. została wyłączona

5W polskiej szkole rolę edukacji seksualnej pełni wychowanie do życia w rodzinie. Trudno ten przedmiot uznać za edukację seksualną. Nie chodzi o nazwę, gdyż edukacja seksualna może być realizowana w ujęciu rodzinnym. W końcu rodzina to coś więcej niż akt małżeństwa. To głównie sfera uczuć – filar bezpieczeństwa dla pary i dzieci. Powinna opierać się na miłości, wzajemnym szacunku, wierności, zrozumieniu i odpowiedzialności....

20 paź
Możliwość komentowania Skutki braku edukacji seksualnej została wyłączona

Edukacja seksualna to wiedza o życiu seksualnym człowieka – połączenie biologii, medycyny, psychologii i elementów socjologii. Na ideologię i religię nie powinno być tam miejsca. Tymczasem w Polsce powraca postulat, aby edukacja seksualna uczniów była uzależniona od przekonań religijnych rodziców. Jest to postulat kompletnie absurdalny, który nie uwzględnia dobra dziecka. Młody człowiek ma prawo zdobywać wiedzę zgodną z prawdą, to znaczy z niezależnymi od państw i instytucji religijnych badaniami naukowymi. Dziecko jest traktowane jak własność rodziców, które musi mieć taką samą wizję świata jak rodzice. Skutki „wychowania do...

19 paź
Możliwość komentowania Nie wystarczający wdż została wyłączona

1e miało być kompromisem między lewicą a prawicą w podejściu edukowania w dziedzinie seksualności. Przedmiot miał podkreślać wagę rodziny w życiu człowieka, a jednocześnie dostarczać wiedzy o seksualności. Z realizacją drugiego założenia jest problem. Po 17 latach od wprowadzenia przedmiotu widać jego braki. Nie sprawdza się, choć jak twierdzą jego zwolennicy jest akceptowany przez rodziców. Po 15 latach od wprowadzenia tego przedmiotu,...

18 paź
Możliwość komentowania Mity o edukacji seksualnej została wyłączona

Nie trudno zauważyć, że na temat intymności człowieka krążą w świecie mediów mity. Nie jest od nich wolna edukacja seksualna. Co gorsze złe opinie o edukacji seksualnej kreowane są przez rzekomych specjalistów: psychologów, etyków, lekarzy, którzy formułują je w trosce o cnotę dzieci, ich poczucie wstydu i zachowanie tradycyjnych wartości. Jedną z takich nieprawdziwych informacji jest stwierdzenie, że edukacja seksualna obniża wiek inicjacji seksualnej i deprawuje młodzież. Badania prowadzone w krajach Europy Zachodniej pokazują, że edukacja seksualna opóźnia wiek inicjacji seksualnej młodzieży. Rozpoczęcie współżycia powodowane...